Facebook
Twitter
Blogger
Google+

Login

Voor het doorsturen van teksten en vertalingen doen wij beroep op ftp (File transfer protocol). Dat is een communicatieprotocol waarmee je bestanden via het internet kunt uitwisselen. Dankzij ftp kunnen computers die op het internet zijn aangesloten direct bestanden over en weer sturen.

Waarom werken we met ftp? Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst is e-mail niet altijd even geschikt voor het versturen van grote bestanden. Daarnaast is er het veiligheidsaspect. E-mails zijn niet aangewezen voor het sturen van gevoelige informatie. Bovendien leidt het versturen van grote attachments per e-mail vaak tot aanzienlijke vertragingen in het overige berichtenverkeer.

Mocht u gebruik willen maken van ftp om bestanden met ons uit te wisselen, neemt u dan contact met ons op. U ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de beveiligde mappen van onze server.